معرفی قطعات پرمخاطب موسیقی ایران

در این مطلب به معرفی قطعات پرمخاطب موسیقی ایران می پردازیم.

معرفی قطعات پرمخاطب موسیقی ایران

کاش-رضا بهرام

یکی از د شواری های خوانند ه های مارکت این روزها، این است که نمی گردد

نو به نو کار شش و هشت اجرا نکرد ، انگار ضروری است از هر چند قطعه ای که منتشر می گردد ، د ست کم یکی شش و هشت تنظیم گردد ، وقتی به فضای موسیقی نگاه می کنیم می بینیم که البته نمی توان چنان بر خوانند ه خُرد ه گرفت و این اقتضای ذائقه و خواست مخاطب است، یا بهتر بگوییم این ذائقه ای است که برای مخاطب تعریف شد ه. تازه ترین قطعه بهرام اگر چه محتوا و فضای به آن معنا شاد ی ند ارد ، اما قطعه ریتمیکی است که مشابهش را چه د ر د هه 80 چه د ر سال های اخیر بارها و بارها شنید ه ایم. مثل بعض از قطعاتِ پیروز پیشین رضا بهرام ترانه و آهنگِ کاش نیز از ساخته های حامد د هقانی است.

آهنگساز: حامد د هقانی

ترانه سرا: حامد د هقانی

تنظیم نمایند ه: مصطفی مومنی

نگار- سالار عقیلی

سالار عقیلی از جمله پیروز ترین خوانند گانی است که او را به آواز ایرانی و فضای سنتیِ آثارش می شناسیم، چه عاشقانه های خاطرانگیزش چه قطعات حماسی که د ر قاب تلویزیون اجرا کرد ه است البته تمرکز این هنرمند بر موسیقی ایرانی ولحن منحصر به فرد آن باعث نشد ه است که از سازهای موسیقیِ ملل د ر آثارش استفاد ه نکند . نگار یک قطعه والس است که د ر آن آنچنان که د ر موسیقی های این ژانر انتظار د اریم، از آکارد ئون و گیتار استفاد ه شد ه است و همین طور از ویلون، ویلونی البته با لهجه ایرانی. نگار عاشقانه ای آرامش بخش است، بیشتر این نوع موسیقی را د ر موسیقی جهانی می شنویم، اما تلفیق لحن سنتی سالار عقیلی با این موسیقی والس خوش نشسته و باعث ایجاد قطعه آرامش بخشی شد ه است که روایتگر قصه کهنه و همیشگی خواهش عاشق و جور معشوق است.

خوانند ه: سالار عقیلی

آهنگساز: شایان کریمی

ترانه سرا: سعید رمضانی

شهرآشوب- مهد ی یغمایی

بعد از یک قطعه والس، وقتش رسید ه است که بی معطلی باز هم مثل همواره برگرد یم به یک قطعه شش و هشت د یگر، اما این بار یک شش و هشت ریتمیک شاد ِ شاد . د ر مصاحبه ای که مد تی پیش با مهد ی یغمایی د اشتیم، پیش از انتشار قطعه شهرآشوب، این خوانند ه از انتشار این قطعه و همین طور ترتیب انتشار د یگر آهنگ هایش خبر د اد ه بود . شهرآشوب تا حد ود زیاد ی یاد آور یکی از د یگر آهنگ های یغمای به نام نگارا است که پیش از این از سوی مهد ی یغمایی منتشر شد و مخاطب خوبی هم پید ا کرد . احتمالاً همین موضوع باعث شد ه است که یغمایی تصمیم بگیرد ، قطعه د یگری را د رهمان فضا منتشر کند . البته نوع آهنگ شاد ی که یغمایی می خواند همچنان با آن چه از نسل جد ید می شنویم د ر همین ژانر متفاوت است، این نوع موسیقی را پیش از این د ر د هه 80 و حتی پیش از آن شنید ه ایم که بیشتر شاد است و رگه های ایرانی د ر آن به خوبی تعیین و شاخص است چه به لحاظ ملود ی، چه مضمون ترانه، چه صد ای خوانند ه می تواند برای مخاطبانی که با اهنگ ها شاد د هه 70 خاطره ساخته اند ، تد اعی نمایند ه همان حال و هوا باشد ، به شکل امروزی شد ه اش.

آهنگساز: د انیال شاکری

ترانه سرا: امیر عارف

تنظیم نمایند ه: د انیال شاکری

بماند - امیرعباس گلاب

امیرعباس گلاب از خوانند گانی است که اگرچه هم نسل خوانند ه های جد ید محسوب می گردد ، اما فرمول آثارش متفاوت با آن چیزی است که عموما از این خوانند ه ها می شنویم. او با زیرکیِ خاص خود ، هم استاند ارد هایش را حفظ کرد ه است، هم توانسته مخاطبین را به خود جلب کند . امیرعباس بماند را همراه یک وید ئو خاص که د ر هند فیلمبرد اری شد ه است، هفته گذشته منتشر کرد ، تا وید ئو این قطعه د ر فضای مجازی بارها به اشتراک گذاشته گردد .ترانه این قطعه به زبان شعر نوشته شد ه است، اما با تکیه بر کلمه بماند و تکرار چند ین باره آن، سعی شد ه شعر این قطعه هرچه ساد ه تر به ذهن سپرد ه گردد . از لحاظ موسیقی هم، بماند حال و هوایِ احساسی د ارد ، یک عاشقانه آرام است که نه برای معشوقش اشک می ریزد ، نه به رسم و شش وهشت ها می خواهد کسی را به پایکوبی وا د ارد .نکته ویژه این قطعه نماهنگ خاصی است که برای آن ساخته شد ه و به هرچه بیشتر شنید ه شد ن این قطعه یاری کرد ه و به جذابیت آن اضافه کرد ه است.

آهنگساز: امیرعباس گلاب

ترانه سرا: علی بحرینی

تنظیم نمایند ه: مهیار رضوان

د ال بند - آد م

تازه ترین قطعه انتشار یافته د ال بند به نامآد م برای تیتراژ پایانی فیلم آچمز ساخته شد ه است. د ال بند جزء گروه های تلفیقی محسوب می گردد ، اگر پیش از این قطعات این گروه را شنید ه باشید این قطعه را نیز د ر همان قضا و ژانر خواهید یافت. آد م نمونه خوبی برای نشان د اد ن تلفیق سازهایی از ملل مختلف با یکد یگر است، از هنگ د رام و تمبک و د رام و پرکاشن گرفته تا پیانو و سازهای مضرابی ایرانی و د ود وک (ساز باد ی ارمنی) و عود ِ با لهجه غلیظِ عربی، لحن سنتی خوانند ه را هم به این تلفیق اضافه کنید . این تعد اد ساز کنار هم، باید معجون خاصی د ربیاد !هرچند د ر قطعه آد م سازهای مختلفی گنجاند ه شد ه اما تنظیم خوبِ این قطعه باعث شد ه است، که این نواها به خوبی کنار هم بنشیند و موزیک پا د رهوا نگردد ، طوری که حس کنید از هر د ری سخنی و سازی آورد ه شد ه باشد .

خوانند ه: امین هد ایتی

آهنگساز: شایان شکرآبی

ترانه سرا: غزل مهد وی

منبع: توریسم آنلاین

به "معرفی قطعات پرمخاطب موسیقی ایران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "معرفی قطعات پرمخاطب موسیقی ایران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید